crcp2018 newlogo

Oproep voor Inzendingen

CRCP 2018 - 4e Regionale Psychologie Conferentie
Thema: De Transformatie van Psychologie: Het omarmen van Caribische Realiteiten

November 2018
Kingston, Jamaica

Conference Web: http://crcp2018.org

Deadline Vroege Inzendingen: 15 september 2017
Deadline Reguliere Inzendingen: 18 februari 2018

Met genoegen kondigen wij aan dat CRCP2018, gesponsord door de Caribische Alliantie van Psychologie Verenigingen (CANPA), gehouden zal worden van 13-17 november 2018 in Kingston, Jamaica. Deze conferentie is een vervolg op de historische CRCP2011 in Nassau, de Bahama's, de inaugurele CANPA conferentie in Suriname in 2014, en de Conferentie in Haïti in 2016.

De conferentie, "De transformatie van Psychologie: het omarmen van Caribische realiteiten", heeft als doel het stimuleren en bevorderen van de theorie, praktijk, onderzoek, evaluatie en training die relevant zijn voor de behoeften van de diverse gemeenschappen in het Caribische gebied. Caribische psychologie omvat psycho-historische, psychosociale, etnische, culturele, economische, taalkundige, systemische en intellectuele realiteiten van de Caribische samenlevingen. Terwijl de bijdragen van de Euro-Amerikaanse psychologie en andere wereldbeelden worden erkend, is het de bedoeling van de conferentie, om de ontwikkeling van een contextuele psychologie te bevorderen, welke de psychologische uitdagingen van het Caribische volk effectief kan aanpakken. Naarmate de huidige realiteiten van het Caribische gebied worden onderzocht, volgt er steeds meer een appreciatie voor het rijke erfgoed van de Caribische landen en wordt onderzoek naar kolonialisme, slavernij en contract arbeid en hun invloed op de Caribische samenlevingen steeds van meer waarde. Deze transformatie zal psychologen en degenen in verwante velden ertoe bewegen om zich een gezamenlijke psychologische framework toe te eigenen, voor de levenservaring van inwoners in het Caribische gebied en degene in diaspora. Wij zien graag papers tegemoet uit de diverse disciplines die de thema's en sub thema's van de CRCP 2018 aan de orde stellen.

CRCP2018 ziet abstracts tegemoet die zowel vervlogen als hedendaagse realiteiten van de Caribische volkeren omvatten en bevestigen, en hun toekomstige fysieke, mentale en sociale gezondheid en algemeen welzijn bevordert. Abstracts van psychologen, overige sociale wetenschappers en onderwijzers alsook van studenten en diegenen, die in gerelateerde disciplines actief zijn binnen de regio, de Caribische Diaspora, en uit de internationale gemeenschap, zijn welkom.

Thema

Het thema van de conferentie is De transformatie van Psychologie: het omarmen van Caribische realiteiten.
Uittreksels met een van de hiernavolgende vijf subthema's of met andere onderwerpen die het thema van de conferentie behelzen, maar niet genoemd zijn in de subthema's hieronder, zijn welkom.

Subthema's en Onderwerpen

BEVORDEREN VAN CARAIBISCHE GEZONDHEID EN WELZIJN

 • Vooruitzichten van de Caribische toekomst
 • Conceptualisering van nationale en pan-Caribische identiteiten
 • Het uitdagen van het verleden en het creëren van nieuwe visies\
 • Het aankaarten van Transgenerational Trauma
 • Gebruik van hypnose in het Caribische gebied
 • Ontwikkeling van cultureel-relevante geestelijke gezondheidszorg
 • Psychologie en sociale rechtvaardigheid in de Caribische context
 • Caribische modellen van welzijn en gezondheidsbevordering
 • Psychopathologie en geestelijke gezondheid in het Caribische gebied
 • Nationale en regionale trauma, nood- en rampen geestelijke gezondheidsprogramma's
 • Vroege Kinder interventie
 • Risicofactoren en veerkracht onder slachtoffers en overlevenden van rampen (natuurlijk, menselijk en medisch zoals Ebola, Cholera, enz.)
 • Verslavingen
 • Chronische niet-overdraagbare ziekten en overdraagbare ziekten (STD's, AIDS, enz.)
 • Zelfmoord en zelfmoordpoging
 • Positieve psychologie: op sterkte gebaseerde benaderingen en nationaal geluk
 • Beroeps welzijn, Gezondheid en Veiligheid
 • Economische / politieke afhankelijkheid en geestelijke gezondheid
 • Politieke systemen en geestelijke gezondheid

MEERTALIGHEID EN MULTICULTURALITEIT IN HET CARAIBISCH GEBIED

 • Indo-Caribische cultuur
 • Afrikaanse Caribische gewoonten, toepassingen, tradities en welzijn.
 • Inheemse volkeren in het Caribische gebied
 • Inheemse talen in de beoefening van de Caribische Psychologie
 • Caribische emigratie, immigratie en remigratie
 • Acculturatie en Globalisering in het Caribische gebied
 • Transnationalisme in de Caribische Diaspora
 • Multiculturele Caribische identiteiten
 • Conceptualisatie van nationale en pan-Caribische identiteiten (van bovenstaand)
 • Globalisering en Caribische ontwikkeling
 • Rassen en Rassen Relaties in het Caribische gebied

CARIBISCH PSYCHOLOGIE ONDERWIJS EN TRAININGEN

 • Regionalisatie van het psychologie curriculum
 • Kern competenties in het onderwijsprogramma
 • Curriculum ontwikkeling
 • Cultureel passende pedagogie
 • Statistiek en onderzoeksmethoden in psychologieonderwijs
 • Cultureel passende training: beoordeling en therapie
 • Alternatieve modellen van interventie
 • Etnografie en Participant-Focused Methodologie
 • Training in culturele competenties: culturele vertaling en aanpassing in beoordeling en therapie
 • Caribische perspectieven op postdoctorale studie
 • Psychotherapie training, certificatie en evaluatie.

CARIBBEAN PSYCHOLOGIE IN TOEGEPASTE OMSTANDIGEHEDEN

 • Caribische interventies in neurowetenschappen
 • Caribische interventies in Cognitieve Psychologie
 • Arbeid en Organisatie Psychologie: bijdragen aan de economische ontwikkeling van het Caribische gebied
 • Onderwijs psychologie: evaluatie en begeleiding van educatie op onderwijsinstellingen
 • Caribische Psychologie en religie

HET AANGAAN VAN NIEUWE UITDAGINGEN BINNEN PSYCHOLOGIE

 • Regulatie binnen de Psychologie - Bescherming van de gemeenschap en het bevorderen van wetenschap en uitvoering van de Psychologie
 • Ontwikkeling van een cultureel geschikte psychologische wetenschap
 • Caribische Psychologie: Engagement tussen Disciplines
 • Het bevorderen van cross cultureel onderzoek
 • Psychologie en Milieu: Duurzaamheid en Aanpasbaarheid
 • Documenteren van Caribische wereldbeelden, attitudes, geloofsovertuigingen en waarden
 • Ontwikkelen van gemeenschaps gebasseerde interventies
 • Beperkingen, Marginalisatie, Discriminatie.
 • Psychologische zorg voor oudere volwassenen en verzorgers van ouderen
 • Technologie en de Caribische realiteit
 • Accepteren van alternatieve kennissystemen
 • Beoefenen van Psychologie in kleine gemeenschappen
 • Afnemende afhankelijkheid van farmaceutische interventies: Gedragsbenaderingen voor de behandeling van geestelijke aandoeningen
 • Innovatieve Caribische Praktijk modellen.

Indienen van uitreksels (abstracts) en informatie

Opmaak (Format)

Poster Presentaties
Poster Presentaties. Gegroepeerd naar onderwerp. De presentatie zal worden vertoond op een poster bord en de presentator zal aanwezig zijn gedurende de sessie om vragen te beantwoorden. Presentatoren zullen de nadruk leggen op de uitoefening van de wetenschap via demonstraties en informele discussies.

Papers (15 minuten) 
Aparte presentaties gegroepeerd naar onderwerp of thema. Deze presentatie is in de spreekstijl. Presentaties van papers zullen door de organisatoren van de conferentie worden gegroepeerd in onderwerp-gerelateerde sessies. Individuele papers kunnen ook aangemerkt worden als poster presentaties.

Symposia (90 minuten)
Gezamenlijk ingezonden presentaties over een specifiek onderwerp. Op het programma staat een uittreksel van het symposium en uittreksels van elke presentatie. Deze presentatie is in de spreekstijl. Elk geïntegreerd symposium omvat over het algemeen maximaal (4) presentaties over een algemeen onderwerp gebaseerd op het thema of de sub thema's van de conferentie. Multidisciplinaire panels zijn welkom. Let wel, de voorzitter van het symposium dient een psycholoog zijn.

Ronde Tafel (45 minuten) 
Parallelle discussie sessies over specifieke onderwerpen: presentatie en discussie. De presentator zal aan een ronde tafel zitten met personen geïnteresseerd in het onderwerp. De presentator zal zijn paper presenteren en vragen en opmerkingen van personen aan de tafel ontlokken. In deze sessie zullen presentatoren met korte opmerkingen een discussie op gang brengen over een onderwerp dat relevant is in het kader van het thema of de sub thema's van de conferentie en een interactieve discussie met participanten aan de tafel begeleiden.

Taal van de Conferentie

Engels is de officiële taal van de conferentie, maar uittreksels worden ook geaccepteerd in Haïtiaans Creools, Frans, Spaans en Nederlands.

Hoe een Abstract in te Zenden 

Voor elke opmaak zijn er inzendingen vereist
Alle posters, papers en ronde tafel inzendingen moeten een titel hebben (maximaal 10 woorden), een uittreksel van niet meer dan 250 woorden en een samenvatting van het uittreksel van 50 woorden voor het programma.

Inzendingen voor symposia moeten een symposium titel hebben (maximaal 10 woorden), een symposium uittreksel van niet meer dan 500 woorden en een aparte titel (maximaal 10 woorden) en een samenvatting van elke presentatie van 50 woorden. Symposia moeten een voorzitter hebben en mogen een panellid hebben.

Abstracts worden online ingezonden via http://crcp2018.org/submissions/submit.html. Volgt u de instructies voor het type opmaak dat relevant is voor uw inzending. Alleen abstracts, die online zijn ingezonden, zullen worden geaccepteerd.

Criteria voor Beoordeling

Alle uittreksels zullen worden beoordeeld op basis van hun relevantie voor het thema en de subthema's van de conferentie. Uittreksels voor presentaties op basis van empirisme moeten specifieke doelen van de studie omvatten, de onderzoeksvragen, methodologie, een samenvatting van de resultaten indien analyses reeds zijn voltooid, en een conclusie. Alhoewel het niet noodzakelijk is dat analyses reeds voltooid zijn voor de inzending van een uittreksel moet data verzameling wel voltooid zijn. Uittreksels voor op theorie, onderwijs of praktijk gebaseerde presentaties moeten duidelijk het onderwerp beschrijven alsook het project, de interventie of onderwijservaringen die al in een redelijk stadium van voltooiing zijn.

Kennisgeving van Besluit

 

Kennisgeving van besluiten over abstracts ingezonden voor de vroege deadline (15 september 2017) zullen worden verstuurd via email voor of op 15 december 2017. Kennisgeving van besluiten over abstracts ingezonden voor de reguliere deadline (18 februari 2018) zullen worden verstuurd via email voor of op 1 april 2018.

Beleid ten Aanzien van Presentatoren

 

Alle presentatoren van papers, symposia, ronde tafel en posters moeten geregistreerde participanten zijn in de conferentie en zijn verantwoordelijk voor hun eigen reis-en verblijfskosten. Er zullen speciale conferentietarieven worden gehanteerd voor geregistreerde participanten in het conferentiehotel.

Text Size